Idag:

Välkommen till Örebro Flyttningsbyrå AB

Vi är en flyttfirma som eftersträvar att leva upp till vår vision ”-ETT BÄTTTRE SÄTT ATT FLYTTA- ”.

Detta når vi genom att vara lyhörda mot våra kunder, vara flexibla, punktliga, noggranna samt hålla en hög servicegrad.

Örebro Flyttningsbyrå AB grundades 1990 och genom åren har vi skaffat oss en bred kompentens, rätt utrustning/material, magasin med hög kapacitet samt en väl anpassad fordonspark.

Våra tjänster

Tjänster

 • Bohagsflytt
 • Kontorsflytt
 • Tunga flytt (piano, flygel, kassaskåp)
 • Magasinering
 • Exportemballering
 • Samtransporter
 • Försäljning av flyttemballage
 • Flyttstädning

Med vår breda kunskap och långa erfarenhet är inget uppdrag för stort eller för litet för oss! Vi har flyttlösningar både för företag och kommuner/landsting likväl som för privatpersoner. Vi erbjuder allt ifrån helhetskoncept till delflyttningar, såväl inrikes som utrikes.

Kvalitet

Vår policy är att kunden alltid är i centrum. Att alltid ha en hög kvalité på det arbete som vi genomför samt att vara en seriös transportör. Vi är lyhörda för all information från vår branschorganisation SMF (Sveriges Möbeltransportörers Förbund). Vårt viktigaste mått på kvalitén är våra kunders tillfredsställelse. Alla anställda är ansvariga för kvaliteten genom sitt eget arbete. För att uppnå denna kvalitetspolicy ska Örebro Flyttningsbyrå AB arbeta efter nedanstående:

 • Fortlöpande utbildningar inom kvalitetsområdet för att öka kunskap och engagemang.
 • Avsätta rätt resurser på uppdragen för att säkerhetsställa att arbetsuppgifterna kan utföras med gott resultat för såväl kund som oss själva.
 • Kvalitetsuppföljning efter slutförda uppdrag.
 • Arbeta efter vår verksamhetshandbok.
 • Arbeta ständigt med att förnya och förbättra produkter inom vårt arbetsområde.

 

Din trygghet som kund

SMFVi är medlemmar i Sveriges Möbel- transportörers Förbund. När du anlitar en SMF-medlem kan du lita på att lagar, regler och förordningar följs samt att erforderliga försäkringar finns. Skulle det ändå uppstå något problem så måste ett SMF-företag enligt förbundets regler följa Allmänna Reklamations-nämndens beslut vid anmälan.   För säkerhets skull anlita alltid ett auktoriserat flyttföretag! SMF:s medlemsföretag ger maximal trygghet vid bohagstransporter. Läs mer om vad det innebär det att anlita ett auktoriserat flyttföretag

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Örebro Flyttningsbyrå AB erbjuder flyttjänster och material som bidrar till en positiv miljöutveckling. Miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet för samtliga medarbetare i företaget. Vi verkar förebyggande och ständigt förbättrande inom miljöområdet. För att uppnå denna miljöpolicy arbetar vi inom Örebro Flyttningsbyrå AB enligt följande:

 • Utbilda personalen inom miljöområdet för att öka kunskap och engagemang.
 • Hushålla med förbrukningsmaterial och energi.
 • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Källsortera och återvinna så mycket av avfallet som möjligt för att minimera mängden osorterat avfall.
 • Effektivisera och miljöanpassa transporter.
 • Ha ett aktivt arbete med bränsleförbrukningen.

Vi har gjort ett aktivt miljöval genom att välja ursprungsmärkt el från vattenkraft. El från vattenkraft är förnybar och minskar utsläppen av koldioxid. Klicka här för att se intyg.

Aktuellt

Nya medarbetare sökes

Vi är i behov av nya medarbetare inom flytt, distribution och fjärrtransporter. Meriterande är CE-körkort och YKB. Vid intresse skicka in Ert CV via e-post till info@orebroflyttningsbyra.se 

Nyheter
2017-04-27
Vi går över till en mobil växellösning genom Dialect. Fjärrtransporter och distribution får ett nytt nummer: 019-25 85 05
 
2016-12-01
Vi byter försäkringsbolag till Protector försäkring.
logo-protector
 
Sverigetrafik

Sverige

Vecka 8, måndagen den 19 februari 2018 har vi en flyttbil i Gränna.

Vecka 8, fredagen den 23 februari 2018 har vi en flyttbil i Halmstad.

Vecka 8, fredagen den 23 februari 2018 har vi en flyttbil i Stockholm.

Vecka 9, torsdagen den 1 mars 2018 har vi en flyttbil i Varberg.

Vecka 10, måndagen 5 mars 2018 har vi en flyttbil i Ludvika.

Vecka 10, tisdagen 6 mars 2018 har vi en flyttbil i Mölndal.

 

Europatrafik

En av våra bilar i Paris.

En av våra bilar i Paris.

 Vecka 6, har vi en flyttbil i Frankrike.

Finland Vecka 8, har vi en flyttbil i Finland.

Kontakta oss för mer information!

Kontakt