DIN FLYTTFIRMA I ÖREBRO

Vi är en flyttfirma som eftersträvar att leva upp till vår vision ”-ETT BÄTTRE SÄTT ATT FLYTTA- ”. Detta når vi genom att vara lyhörda mot våra kunder, vara flexibla, punktliga, noggranna samt hålla en hög servicegrad. Örebro Flyttningsbyrå AB grundades 1990 och genom åren har vi skaffat oss en bred kompetens, rätt utrustning/material, magasin med hög kapacitet samt en väl anpassad fordonspark.

Läs mer

NYHETER

2023-06-04
Idag har vi publicerat en ny hemsida. Fjärr & Express är nu mera integrerad i denna sida. Ni kan här ovanför begära offert på både flytt och transport.

Nyhetsarkiv

Våra tjänster

Bohagsflytt

Vi flyttar ert hem både in- och utrikes. Du bestämmer uppdragets omfattning. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Örebro Flyttningsbyrå kan erbjuda hela konceptet av tjänster,

Flyttmaterial

Vill ni ha hjälp med det rätta flytt- och packmaterialet. Vi har ett brett urval av pack- och flyttmaterial som är designade för att göra flyttprocessen mycket enklare.

Magasinering

Vid magasinering/förvaring använder vi specialbyggda träcontainers. Det finns många fördelar med detta system, t.ex. skydd mot insyn och damm. Bohagen kan inte blandas ihop.

Kontorsflytt

Att flytta kontoret kan kännas som ett helt företag. Bara lugn, det är där Örebro Flyttningsbyrås kompetens och erfarenhet kommer in.

Flyttstädning

Att flytta till ett nytt hem är ett spännande steg i livet. Se därför till att njuta av stunden och låt oss ta hand om din flyttstädning.

Exportemballering

Behöver du hjälp med att emballera möbler så hjälper vi er med det. Ni kanske ska flytta till ett annat land och ska skicka ert bohag med flyg eller båt, då behövs erat bohag exportemballeras.

ERFARENHET

Företaget har utfört flyttjänster i sedan 1990 år och personalens erfarenhet inom flyttverksamhet varierar. Vi har en bra blandning av erfaren samt yngre personal. De mest erfarna medarbetarna har utfört flyttjänster i dryga 30 år.

Din trygghet som kund

Vi är medlemmar i Sveriges Möbel-transportörers Förbund. När du anlitar en SMF-medlem kan du lita på att lagar, regler och förordningar följs samt att erforderliga försäkringar finns. Skulle det ändå uppstå något problem så måste ett SMF-företag enligt förbundets regler följa Allmänna Reklamations-nämndens beslut vid anmälan.

För säkerhets skull anlita alltid ett auktoriserat flyttföretag! SMF:s medlemsföretag ger maximal trygghet vid bohagstransporter.

Läs mer om vad det innebär det att anlita ett auktoriserat flyttföretag

Kvalitet

Vår policy är att kunden alltid är i centrum. Att alltid ha en hög kvalité på det arbete som vi genomför samt att vara en seriös transportör. Vi är lyhörda för all information från vår branschorganisation SMF (Sveriges Möbeltransportörers Förbund). Vårt viktigaste mått på kvalitén är våra kunders tillfredsställelse. Alla anställda är ansvariga för kvaliteten genom sitt eget arbete. För att uppnå denna kvalitetspolicy ska Örebro Flyttningsbyrå AB arbeta efter nedanstående:

 • Fortlöpande utbildningar inom kvalitetsområdet för att öka kunskap och engagemang.
 • Avsätta rätt resurser på uppdragen för att säkerhetsställa att arbetsuppgifterna kan utföras med gott resultat för såväl kund som oss själva.
 • Kvalitetsuppföljning efter slutförda uppdrag.
 • Arbeta efter vår verksamhetshandbok.
 • Arbeta ständigt med att förnya och förbättra produkter inom vårt arbetsområde.

Miljöpolicy

Örebro Flyttningsbyrå AB erbjuder flyttjänster och material som bidrar till en positiv miljöutveckling. Miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet för samtliga medarbetare i företaget. Vi verkar förebyggande och ständigt förbättrande inom miljöområdet. För att uppnå denna miljöpolicy arbetar vi inom Örebro Flyttningsbyrå AB enligt följande:

 • Utbilda personalen inom miljöområdet för att öka kunskap och engagemang.
 • Hushålla med förbrukningsmaterial och energi.
 • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Källsortera och återvinna så mycket av avfallet som möjligt för att minimera mängden osorterat avfall.
 • Effektivisera och miljöanpassa transporter.
 • Ha ett aktivt arbete med bränsleförbrukningen.

Vi har gjort ett aktivt miljöval genom att välja ursprungsmärkt el från vattenkraft. El från vattenkraft är förnybar och minskar utsläppen av koldioxid. Klicka här för att se intyg.