Flyttenkät

Flyttenkät / Kundundersökning Vi hoppas att flyttningen gick bra! För att vi på ÖREBRO FLYTTNINGSBYRÅ AB skall kunna hålla en hög flyttkvalitet så hoppas vi att Ni vill ta Er tid att fylla i nedanstående uppgifter. Dessa ligger sedan till grund för en utvärdering och används för kontinuerliga förbättringar i vår flyttservice gentemot våra kunder. Era svar behandlas givetvis som konfidentiell information och använd endast inom Örebro Flyttningsbyrås organisation. Tack för hjälpen!


  * Order.nr:

  Hur kom Ni i kontakt med oss på Örebro Flyttningsbyrå AB?


  Genom telefonkatalogen


  Genom annons


  Genom rekommendation


  Sett våra flyttbilar


  Genom vår hemsida


  Annat sätt


  Beskriv "Annat sätt":

  Vad avgjorde att Ni valde Örebro Flyttningsbyrå AB?


  Välkända


  Lägsta pris


  Rekommendationer


  Använt Örebro Flyttningsbyrå tidigare


  Företagets beslut


  Har bara frågat Örebro Flyttningsbyrå


  Ingen annan kunde


  Ingen annan svarade


  Verkade mest seriösa


  Övrigt


  Beskriv "Övrigt":

  Om Ni tog offert anbud


  Var offerten/anbudet lätt att förstå?JaNej


  Fick Ni offert/anbudet i utlovad tid?JaNej


  Ev. kommentarer:

  Hur genomfördes/upplevde Ni uppdraget?


  Markera 1-5

  1=Dåligt   2=Godkänt   3=Bra   4=Mycket bra   5=Utmärkt


  Hur var den första kontakten?
  Ev. kommentarer:


  12345Ingen åsikt


  Hur har informationen varit?
  Ev. kommentarer:


  12345Ingen åsikt


  Hur har servicen varit?
  Ev. kommentarer:


  12345Ingen åsikt


  Hur har tidsschemat hållit?
  Ev. kommentarer:


  12345Ingen åsikt


  Hur har kontakten med personalen varit?
  Ev. kommentarer:


  12345Ingen åsikt


  Hur har arbetet utförts?
  Ev. kommentarer:


  12345Ingen åsikt


  Flyttpersonalen uppträdande?
  Ev. kommentarer:


  12345Ingen åsikt


  Hur var packningsmaterialet?
  Ev. kommentarer:


  12345Ingen åsikt


  Totalt intryck?
  Ev. kommentarer:


  12345Ingen åsikt

  Övriga synpunkter


  Tack för Er medverkan!


  Kan Ni tänka Er att vara referens till kunder med liknande flyttuppdrag?


  JaNej