Flyttenkät - Örebro Flyttningsbyrå

Flyttenkät / Kundundersökning
Vi hoppas att flyttningen gick bra! För att vi på ÖREBRO FLYTTNINGSBYRÅ AB skall kunna hålla en hög flyttkvalitet så hoppas vi att Ni vill ta Er tid att fylla i nedanstående uppgifter.

Dessa ligger sedan till grund för en utvärdering och används för kontinuerliga förbättringar i vår flyttservice gentemot våra kunder. Era svar behandlas givetvis som konfidentiell information och använd endast inom Örebro Flyttningsbyrås organisation.

Tack för hjälpen!

  * Order.nr:

  Hur kom Ni i kontakt med oss på Örebro Flyttningsbyrå AB?

  Genom telefonkatalogen

  Genom annons

  Genom rekommendation

  Sett våra flyttbilar

  Genom vår hemsida

  Annat sätt

  Beskriv "Annat sätt":

  Vad avgjorde att Ni valde Örebro Flyttningsbyrå AB?

  Välkända

  Lägsta pris

  Rekommendationer

  Använt Örebro Flyttningsbyrå tidigare

  Företagets beslut

  Har bara frågat Örebro Flyttningsbyrå

  Ingen annan kunde

  Ingen annan svarade

  Verkade mest seriösa

  Övrigt

  Beskriv "Övrigt":

  Om Ni tog offert anbud

  Var offerten/anbudet lätt att förstå?
  JaNej

  Fick Ni offert/anbudet i utlovad tid?
  JaNej

  Ev. kommentarer:

  Hur genomfördes/upplevde Ni uppdraget?

  Markera 1-5

  1=Dåligt   2=Godkänt   3=Bra   4=Mycket bra   5=Utmärkt

  Hur var den första kontakten?
  Ev. kommentarer:

  12345Ingen åsikt

  Hur har informationen varit?
  Ev. kommentarer:

  12345Ingen åsikt

  Hur har servicen varit?
  Ev. kommentarer:

  12345Ingen åsikt

  Hur har tidsschemat hållit?
  Ev. kommentarer:

  12345Ingen åsikt

  Hur har kontakten med personalen varit?
  Ev. kommentarer:

  12345Ingen åsikt

  Hur har arbetet utförts?
  Ev. kommentarer:

  12345Ingen åsikt

  Flyttpersonalen uppträdande?
  Ev. kommentarer:

  12345Ingen åsikt

  Hur var packningsmaterialet?
  Ev. kommentarer:

  12345Ingen åsikt

  Totalt intryck?
  Ev. kommentarer:

  12345Ingen åsikt

  Övriga synpunkter

  Tack för Er medverkan!

  Kan Ni tänka Er att vara referens till kunder med liknande flyttuppdrag?

  JaNej