Flyttenkät - Örebro Flyttningsbyrå

Flyttenkät / Kundundersökning
Vi hoppas att flyttningen gick bra! För att vi på ÖREBRO FLYTTNINGSBYRÅ AB skall kunna hålla en hög flyttkvalitet så hoppas vi att Ni vill ta Er tid att fylla i nedanstående uppgifter.

Dessa ligger sedan till grund för en utvärdering och används för kontinuerliga förbättringar i vår flyttservice gentemot våra kunder. Era svar behandlas givetvis som konfidentiell information och använd endast inom Örebro Flyttningsbyrås organisation.

Tack för hjälpen!

* Order.nr:

Hur kom Ni i kontakt med oss på Örebro Flyttningsbyrå AB?

Genom telefonkatalogen

Genom annons

Genom rekommendation

Sett våra flyttbilar

Genom vår hemsida

Annat sätt

Beskriv "Annat sätt":

Vad avgjorde att Ni valde Örebro Flyttningsbyrå AB?

Välkända

Lägsta pris

Rekommendationer

Använt Örebro Flyttningsbyrå tidigare

Företagets beslut

Har bara frågat Örebro Flyttningsbyrå

Ingen annan kunde

Ingen annan svarade

Verkade mest seriösa

Övrigt

Beskriv "Övrigt":

Om Ni tog offert anbud

Var offerten/anbudet lätt att förstå?
JaNej

Fick Ni offert/anbudet i utlovad tid?
JaNej

Ev. kommentarer:

Hur genomfördes/upplevde Ni uppdraget?

Markera 1-5

1=Dåligt   2=Godkänt   3=Bra   4=Mycket bra   5=Utmärkt

Hur var den första kontakten?
Ev. kommentarer:

12345Ingen åsikt

Hur har informationen varit?
Ev. kommentarer:

12345Ingen åsikt

Hur har servicen varit?
Ev. kommentarer:

12345Ingen åsikt

Hur har tidsschemat hållit?
Ev. kommentarer:

12345Ingen åsikt

Hur har kontakten med personalen varit?
Ev. kommentarer:

12345Ingen åsikt

Hur har arbetet utförts?
Ev. kommentarer:

12345Ingen åsikt

Flyttpersonalen uppträdande?
Ev. kommentarer:

12345Ingen åsikt

Hur var packningsmaterialet?
Ev. kommentarer:

12345Ingen åsikt

Totalt intryck?
Ev. kommentarer:

12345Ingen åsikt

Övriga synpunkter

Tack för Er medverkan!

Kan Ni tänka Er att vara referens till kunder med liknande flyttuppdrag?

JaNej