Örebro Flyttningsbyrå AB

Vi är en flyttfirma som eftersträvar att leva upp till vår vision ”-ETT BÄTTRE SÄTT ATT FLYTTA- ”. Detta når vi genom att vara lyhörda mot våra kunder, vara flexibla, punktliga, noggranna samt hålla en hög servicegrad. Örebro Flyttningsbyrå AB grundades 1990 och genom åren har vi skaffat oss en bred kompetens, rätt utrustning/material, magasin med hög kapacitet samt en väl anpassad fordonspark.

Våra tjänster

 • Bohagsflytt
 • Kontorsflytt
 • Tunga flytt (piano, flygel, kassaskåp)
 • Magasinering
 • Exportemballering
 • Samtransporter
 • Försäljning av flyttemballage
 • Flyttstädning

Med vår breda kunskap och långa erfarenhet är inget uppdrag för stort eller för litet för oss! Vi har flyttlösningar både för företag och kommuner/landsting likväl som för privatpersoner. Vi erbjuder allt ifrån helhetskoncept till delflyttningar, såväl inrikes som utrikes.

Kvalitet

Vår policy är att kunden alltid är i centrum. Att alltid ha en hög kvalité på det arbete som vi genomför samt att vara en seriös transportör. Vi är lyhörda för all information från vår branschorganisation SMF (Sveriges Möbeltransportörers Förbund). Vårt viktigaste mått på kvalitén är våra kunders tillfredsställelse. Alla anställda är ansvariga för kvaliteten genom sitt eget arbete. För att uppnå denna kvalitetspolicy ska Örebro Flyttningsbyrå AB arbeta efter nedanstående:

 • Fortlöpande utbildningar inom kvalitetsområdet för att öka kunskap och engagemang.
 • Avsätta rätt resurser på uppdragen för att säkerhetsställa att arbetsuppgifterna kan utföras med gott resultat för såväl kund som oss själva.
 • Kvalitetsuppföljning efter slutförda uppdrag.
 • Arbeta efter vår verksamhetshandbok.
 • Arbeta ständigt med att förnya och förbättra produkter inom vårt arbetsområde.

Din trygghet som kund

SMF
Vi är medlemmar i Sveriges Möbel- transportörers Förbund. När du anlitar en SMF-medlem kan du lita på att lagar, regler och förordningar följs samt att erforderliga försäkringar finns. Skulle det ändå uppstå något problem så måste ett SMF-företag enligt förbundets regler följa Allmänna Reklamations-nämndens beslut vid anmälan. För säkerhets skull anlita alltid ett auktoriserat flyttföretag! SMF:s medlemsföretag ger maximal trygghet vid bohagstransporter. Läs mer om vad det innebär det att anlita ett auktoriserat flyttföretag

Miljöpolicy

Miljöpolicy
Örebro Flyttningsbyrå AB erbjuder flyttjänster och material som bidrar till en positiv miljöutveckling. Miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet för samtliga medarbetare i företaget. Vi verkar förebyggande och ständigt förbättrande inom miljöområdet. För att uppnå denna miljöpolicy arbetar vi inom Örebro Flyttningsbyrå AB enligt följande:
 • Utbilda personalen inom miljöområdet för att öka kunskap och engagemang.
 • Hushålla med förbrukningsmaterial och energi.
 • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Källsortera och återvinna så mycket av avfallet som möjligt för att minimera mängden osorterat avfall.
 • Effektivisera och miljöanpassa transporter.
 • Ha ett aktivt arbete med bränsleförbrukningen.

Vi har gjort ett aktivt miljöval genom att välja ursprungsmärkt el från vattenkraft. El från vattenkraft är förnybar och minskar utsläppen av koldioxid. Klicka här för att se intyg.