Offert partigods

VAD VILL DU SKICKA?
Offert paket
Paket & styckegods
Offert helpall
Helpall
Offert halvpall
Halvpall
Offert partigods
Partigods

  AVSÄNDARE


  * Namn (För- och efternamn):


  * Adress:


  * Postnummer:


  * Ort:


  * E-post:


  * Telefon:


  FöretagPrivat

  MOTTAGARE


  * Namn (För- och efternamn):


  * Adress:


  * Postnummer:


  * Ort:


  * E-post:


  * Telefon:


  FöretagPrivat

  GODSUPPGIFTER


  Lastens verkliga vikt (kg)  Antal kollin i lasten (st)  Lastens storlek
  Kollityp i lasten  Kollidimensioner


  Inget kolli är längre än 3 meter
      För kollin längre än 3 meter, använd formuläret för styckegods.

  Villkor för partigods
  VisaDölj

  Detta gäller för partigods:

  • Partigods och hellaster med en vikt från 1 000 kg.

  • Maxmått per kolli L=599 cm, B=240 cm, H=270 cm.
   För kollin över 50 kg gäller L=299 cm, B=240 cm, H=270 cm
   (Större dimensioner måste överenskommas separat.)

  • Maxvikt per kolli och sändning begränsas av transportfordonets lastförmåga och vägens bärighet.

  • Partisändningar ska bokas dagen innan önskad lastning.


  Partigods är avsett för sändningar med en fraktdragande vikt från 1.000 kg och uppåt.
  Om den verkliga vikten som anges är mindre än 1.000 kg kommer priset att baseras på en fraktdragande vikt om minst 1.000 kg.

  Lastens storlek med Volym större än 3,85 kubikmeter(m3), som Flakmeter större än 0,52 flm eller som Pallplats större än 1,29 ppl kommer att ge en Fraktdragande vikt som är större än 1000 kg och därmed ett högre fraktpris.

  Gods längre än 3 meter räknas som Långgods och beräknas med
  högre prisberäkningsregler. För att kunna beräkna rätt pris behöver ni
  därför ange dimensionerna via Paket & Styckegods-formuläret för
  varje kolli om er sändning innehåller något långgods.

  Volym (m³): Kubikmeter används i huvudsak då godset är stapelbart.
  Uträknas 1 m³ = L x B x H
  Exempel: En EUR pall 1,2 x 0,8 x 1,0 m = 0,96 m³

  Flakmeter (m): Flakmeter används i huvudsak då godset inte är stapelbart och motsvarar platsen som godset tar på lastbilens flak.
  Uträknas 1 flm = L x B / 2,4 m.
  Exempel: En EUR pall 1,2 x 0,8 / 2,4 = 0,4 flm

  Pallplatser (ppl):
  En helpall tar 1 ppl
  En halvpall tar 0,5 ppl
  Exempel: Om lasten innehåller 2 st helpall och 3 st halvpall då ska du mata in 3,5 ppl.

  ÖVRIGA UPPGIFTER  OBS:
  Var noga med att ange EXAKT vikt och volym.
  Felaktigt angiven vikt och paketdimensioner
  efterdebiteras av oss.